Menu

Author: ijeebs

IOT BASED SMART ALCOHOL DETECTOR DEVICE WITH AUTO-FINE COLLECTION

Kaveri Gaygwalin, Nehal Bhoskar , Pravina Gotmare, Priya Bhoyar , Mrs. N.K.Warambhe

Review On Solar Powered Vaccine Storage Refrigerator

S. D. Vaidya, A. A. Wate, T. P. Nagrale, N. S. Admate, P. H. Kadam

UASB REACTOR TECHNOLOGY FOR WATER TREATMENT

Anuja G. Kondalkar, Dr. Ashwini S. Bodhane

Review On Solar Powered Vaccine Storage Refrigerator

Bobby Nandurkar, Dipalee Dhabekar, Pratiksha Meshram, Priyanka Padole, Divya Bhandakkar, Mr. S. D Kakde

REVIEW PAPER ON AI BASED TRAFFIC SIGN IDENTIFICATION

Bobby Nandurkar, Dipalee Dhabekar, Pratiksha Meshram, Priyanka Padole, Divya Bhandakkar, Mr. S. D Kakde

HYDRAULIC ANALYSIS AND COMPARISION OF VARIOUS GEOMETRIES FOR LITHELY ARCH BRIDGE

M. G. Pathan, Chetan Pawar, Samiksha Y. Khapekar, Sakshi S. Vaidya, Mahesh U. Shende, Bhavik S. Mankar

Generation Electricity by Using Exhaust Fan

Rita Humne, Shuruti tarale, Vaishnavi jais, Sarika narnaware, Sakshi Vaidya, Swati bedre, Mahima jagtap

SMART WATER LEVEL INDICATOR WITH AUTOMATIC MOTOR OPERATION

ARPITA SHENDE, JOSHITA HEDAU, YASHIKA KHAPRE, ANJALI CHAFLE, OJASVI GAYKWAD, S. S. BHAVARKAR

POWER THEFT DETECTION WITH AUTOMATIC LOAD SWITCHING

TEJASWINI MAHALLE, SHEFALI BORKAR, NIKITA TAHIKAR, HARSHA MOUNDEKAR, ABHIJIT BARADKAR,D.N. KATOLE

EXPERIMENTAL STUDY OF REUSE OF TREATED GREY WATER FOR HYDROPONIC FARMING

Kunal D. Thanekar, Shivam M. Mahajan, Prajwal S. Ninawe, Kavita N. Mohadikar, Gayatri N. Akare, Gauri V. Khadatkar