Menu

Category: Volume 7_special Issue ITCE-20

Nilakshi Thool, Riya Umredkar, Taufiq Sheikh, Yogesh Tarare, R. H. Mohankar

Shweta Gajbhiye, Shrutika Tarekar, Gayatri Sakharkar, Shraddha Kharabe, Mrunali Kongre

Nilakshi Thool, Riya Umredkar, Taufiq Sheikh, Yogesh Tarare, R. H. Mohankar

Kunal D. Thanekar, Shivam M. Mahajan, Prajwal S. Ninawe, Kavita N. Mohadikar, Gayatri N. Akare, Gauri V. Khadatkar

CONSTRUCTION OF BAMBOO ROOF LITERATURE REVIEW

ROSHAN S. UPARE, SUMIT M. LOKHANDE, GAURAV R. MAHAJAN, YOGESH G. BELE

RAINWATER HARVESTING SYSTEM BY USING BAMBOO TECHNOLOGY

Harshali Mohadikar, Rushikesh Chavan, Shweta Barapatre, O. V Sapate

Advantage Of Green Building: A Review

Moinuddin Quazi, Ratan Saud, Dinesh Giripunje, Shubham Chaudhari, Sanket Deshmukh

Prediction of Indian Summer Monsoon By Using Artificial Neural Network (ANN)

Devyani Jadhav, Jyoti Meshram, Madhuri Bhusari, Mayuri Shendre, Poonam Bahadure, Prof. Priti.Sangode

Rainwater Harvesting from Roads

NehalKhan, Purvesh Sahukar, Atharva Raghorte, Paras Ghugal

Sustainable Approach towards Soil Stabilization

Bhushan Bawankar, Mayur Kumbhare, Kajal Bharti